referencie

Prax 12 rokov ako architekt. Zúčastňoval som sa práce na akciách spoločnosti AVANT a.s. vo funkcii koordinátora jednotlivých projektov, ďalej na vypracovaní vizualizácií, propagačných a grafických materiálov. Neskôr ako architekt v slobodnom povolaní až do súčasnosti. Sídlo architektonického ateliéru je v Kalinove ale pôsobnosť je celoslovenská.

Priebeh doterajšej praxe:

[ 1997-2000 ]

    Štúdia Kubínyho námestia pred Redutou v Lučenci, rok 1997 - autor
    Vilový dom s 2 b.j. a garáže Lučenec po úroveň PD na stavebné povolenie, rok 1998 – autor
    Štúdie typových domov s konštrukčného systému EURODOM , rok 1999 - spoluautor
    Zámocká ulica v Bratislave FC VII/2-VIII/1 po úroveň PD na stavebné povolenie rok 1999,
vykonácí projekt rok 2000 – spoluautor
    Tenisová hala v Lučenci po úroveň PD na stavebné povolenie, rok 1999 – autor
    Administratívna budova ESO Lučenec (pôvodná 40 posch. verzia) po úroveň PD na stavebné povolenie,
rok 2000 – spoluautor


[ 2001-2005 ]

    Zámocká ulica v Bratislave FC III/1-III/2 len úroveň PD na stavebné povolenie rok 2001 – projektant
    Administratívna budova ESO Lučenec po úroveň PD na stavebné povolenie, vykonávacie PD rok 2001-2003 – spoluautor
    Bytový dom s polyfunkčnou vybavenosťou v Poltári štúdia, rok 2003 – autor
    Polyfunkčný objekt Detva, PD na stavebné povolenie, rok 2003– autor
    Autocentrum Nitra dostavba areálu, štúdia, rok 2004 – autor
    Stanica technickej kontroly Nitra Janíkovce, PD na stavebné povolenie, vykonávacia PD, rok 2004 – zodpovedný projektant
    Rekonštrukcia objektu č. 1-2, 3-4,5 KRÁLIKÁREŇ, PD na zmenu účelu, rok 2004 – zodpovedný projektant
    Rodinný dom Kalinovo, PD na stavebné povolenie, vykonávacia PD, rok 2004 – autor
    Štúdia tržnice v Rimavskej Sobote ,rok 2005 - autor
    RD Rakúsy Vnenčák, vykonávacia PD, rok 2005 - autor
    Renovácia a rozvoj obcí v mikroregióne HORNOHRAD, PD na stavebné povolenie, rok 2005 – autor


[ 2006-2010 ]

    Budova pieskovača v PPS Detva, PD na stavebné povolenie, rok 2006 – autor
    Prevádzková budova firmy ASP s.r.o., Nitra, realizačný projekt, rok 2006 – autor
    Autocentrum Grenda na Haličskej ceste, pozemok č. 4653, PD na stavebné povolenie, rok 2006 – autor
    Novostavba polyfunkčného objektu (AUTOSERVIS, PRENAJÍMATEĽNÉ BYTOVÉ JEDNOTKY) V LUČENCI na p.č. 2279, 2274 , PD na stavebné povolenie,
rok 2006 – autor
    Prestavba objektu s vytvorením obytných jednotiek v podkroví, ulica dr.Hertza 22, pozemok č. 2719, 2720, PD na stavebné povolenie, rok 2006 – autor
    Novostavba polyfunkčného objektu, Štefánikova č.6, Nitra, parcela č 1344/2 realizačný projekt, rok 2006 – zodpovedný projektant
    Štúdia bytového domu Lučenec Rúbanisko III, rok 2006 – autor
    Administrativna budova na Sekurisovej ulici v Bratislave, realizačný projekt predsadenej fasády, rok 2007 – zodpovedný projektant
    Prestavba Bytových domov č. 1 a 2 v Opatovej pri Lučenci, realizačný projekt, rok 2007 – autor
    Zameranie skutových stavov objektov spoločnosti CBA po celom Slovensku, projekt skutkového stavu , rok 2007 – zodpovedný projektant
    Novostavba haly č. 16,17,36,37 farma: Vištuk – SILÁRD, PD na stavebné povolenie, rok 2007 – autor
    Vytvorenie chránenej dielne -šitie kožených zvrškov obuvy v Hnúšti na parcele č.962/14, realizačný projekt, rok 2007 – autor
    Sklad molitanu + výrobná hala Velké Túrovce, realizačný projekt, rok 2007 – autor
    Prestavba autocentra na Pieskovej ulici v Nitre, realizačný projekt, rok 2007 – autor
    OBYTNÁ ZÓNA - Dunajská Lužná, časť Jánošíková, realizačný projekt, rok 2007 – autor
    OBYTNÁ ZÓNA , Púpavová ul.-Bernolákovo, realizačný projekt, rok 2007 – autor
    Rekonštrukcia farmy ošípaných v Haliči -haly č. I, II, III, IV a V, PD na stavebné povolenie, rok 2007 – autor
    Rekonštrukcia strechy a nadstavba objektu základnej školy v Ožďanoch + Dostavba telocvične, realizačný projekt, rok 2007 – autor
    Rekonštrukcia námestia v Jelšave, spevnených plôch, miestnych komunikácii a chodníkov, PD na stavebné povolenie, rok 2007 – autor
    Modernizácia farmy pre ošípané stavebné úpravy objektov pre ošípané Spišské Vlachy realizačný projekt, rok 2008 – autor
    Domov dôchodcov Fiľakovo, časť: spevnené plochy, realizačný projekt, rok 2008 – autor
    Vytvorenie centra enviromentálnej výchovy, -revitalizácia Mestského parku vo Fiľakove, parc.č. 2251/1, 2251/2, 2260, 2483, 2504, 2505, 3875/3, PD na stavebné povolenie, rok 2008 – autor
    Rekonštrukcia základnej školy, ul. Školská 1575, v Hriňovej na parc.č.10088/103, realizačný projekt, rok 2008 – autor
    DSS Libertas – sociálno –stravovací objekt dss libertas – Lučenec, realizačný projekt, rok 2008 – autor
    Meštiansky dom Kubínyho námestie, prestavba objektu na výukové centrum, realizačný projekt, rok 2008 – autor
    Stredná odborná škola, dukelských hrdinov 2, 98401 lučenec - rekonštrukcia budov - hlavný objekt, parc.č. 3829/10, spoločenský objekt, budovy internátov A a B, realizačný projekt, rok 2008 – autor
    Stredisko na zhodnocovanie plastových odpadov, priemyselný park juh Lučenec – Mikušovce, PD realizačný projekt, rok 2009 – autor
    ZSŠ služieb LUČENEC – rekonštrukcia budov nadstavba školy a internátu, realizačný projekt, rok 2009 – autor
    Prestavba a prístavba rodinného domu na nízkokapacitné ubytovanie, Kaškov laz 10/2 na parc.č. 683/1,2,3,5, realizačný projekt, rok 2009 – autor
    Rekonštrukcia a rozšírenie budovy ZŠ a MŠ v Rakúsoch, na parc.č. 1054/3, realizačný projekt, rok 2009 – autor
    Thermalpark NOVOLANDIA, realizačný projekt rok 2009, - zodpovedný projektant
    Obnova bytového domu Rúbanisko III/2 - 65 b.j.- MBD – U65. Lučenec, realizačný projekt rok 2009, - autor
    Regenerácia centrálnej zóny obce Cinobaňa,realizačný projekt rok 2009, - autor
    Regenerácia centrálnej zóny obce Rimavská Baňa,realizačný projekt rok 2009, - autor
    Obnova bytového domu 64b.j, Farská lúka 50-56 vo Fiľakove (stavebná sústava PS 82) rok 2009, - autor
    Obnova bytového domu 24b.j, Školská 2 vo Fiľakove (stavebná sústava kombinovaná) rok 2009, - autor
    Rekonštrukčné práce Hrad Filakovo, rok 2009, - zodpovedný projektant
    Vytvorenie centra enviromentálnej výchovy, - revitalizácia Mestského parku vo Fiľakove, parc.č. 2251/1, 2251/2, 2260, 2483, 2504, 2505, 3875/3,
realizačný projekt rok 2009 – autor

...a mnoho ďalších prevažne rodinných domov, drevených, zrubových a nizkoenergetických stavieb

Mojím osobným prínosom sú predovšetkým bohaté skúsenosti v oblasti návrhu, tvorby a projektovania v stavebníctve, ktoré verím, že dokážem využiť pri tvorbe novej krajšej tváre obce, mesta ...ako aj celého regiónu.